Privacyverklaring

Mexma Food BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie kunt u altijd raadplegen op deze website.

Contactgegevens
Mexma Food BV
Klarenanstelerweg 2
6468 EP Kerkrade
Tel +31 45 535 03 05
KVK 14093873

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mexma Food BV verwerkt persoonsgegevens wanneer u klant wordt en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Als u het sollicitatieformulier op deze website invult, verwerken wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Verwerkingsgrondslag en doel
Mexma Food BV verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een offerte aanvraagt en/of een opdracht tot uitvoering verstrekt. Dit doen wij voor:

  • de uitvoering en levering van onze producten
  • het versturen van offertes en facturen
  • het voldoen aan wettelijke plichten, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte

Gegevens bewaren
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en levering van onze producten. Uitgezonderd zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat we dit wettelijk verplicht zijn. 

Beveiliging persoonsgegevens
Mexma Food BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor uitvoering en levering van onze diensten. In dat geval beschikken we over een verwerkersovereenkomst.

Cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. We plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website één functionele cookie. Deze cookie wordt zonder toestemming geplaatst. Na het sluiten van de browser wordt deze cookie direct verwijderd. We analyseren en verbeteren onze website geregeld. We maken gebruik van Google Analytics. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen; uw IP adres wordt geanonimiseerd geregistreerd. We delen geen gegevens met Google.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U kunt een verzoek hiertoe mailen naar info@mexmafood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om identificatie. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.